top of page

Toisenlainen koulukuva on taideprojekti, jossa koulumuistot jaetaan sukupolvien välillä moniaistisessa dialogissa. Projektin luonne on ilmaisunvapautta korostava ja ikäryhmiä sekoittava. Vaikka projekti sai ensimmäisen jalansijansa koulumaailmassa jo vuonna 2014 Ylivieskan Rahkolan koululla, se visioi silloista tulevaa ja nykyistä valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Toisenlainen koulukuva kertoo tarinoita erilaisista kouluista, mutta yhtenevistä lapsuuden ajan peloista ja toiveista, haaveista ja arkitunnelmista. 

bottom of page