top of page
ilona and friends.jpg
IMG_1576 (1).jpg

Toisenlainen koulukuva oli MeWeArtin toinen yhteisötaideprojekti. Toiminta osallisti lähes 200 lasta Ylvieskan seutukunnan alueelta. Teemoina teoksissa ovat: lapsuuden yksinäisyys, koulun säännöt, luonto osana arkea, ystävyys, perhe ja oppimisvaikeudet. Teokset nähtiin Kulttuurikeskus Akustiikassa Ylivieskassa kuvataideopintojeni loppunäyttelyssä vuonna 2015. Kuvissa yllä: Ilona ja ystävät, Toisenlainen koulukuva ja Ei ketään kotona (vasemmalta oikealle).

Toisenlainen koulukuva on taideprojekti, jossa koulumuistot jaetaan sukupolvien välillä moniaistisessa dialogissa. Projektin luonne on ilmaisunvapautta korostava ja ikäryhmiä sekoittava. Vaikka projekti sai ensimmäisen jalansijansa koulumaailmassa jo vuonna 2014 Ylivieskan Rahkolan koululla, se visioi silloista tulevaa ja nykyistä valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Toisenlainen koulukuva kertoo tarinoita erilaisista kouluista, mutta yhtenevistä lapsuuden ajan peloista ja toiveista, haaveista ja arkitunnelmista. 

Suomessa olevat teokset ovat nähtävissä Ylivieskan kaupungin talolla. Kaksi sarjaan kuuluvaa teosta on myynnissä Art CLipperilla Floridassa, USA:ssa.

bottom of page