top of page

 

 

 

 

 

 

MeWeArt - taidetta ja terapiaa yhteisöille

MeWeArt sai alkunsa Pohjanmaalla Ylivieskassa vuoden 2014 joulukuussa. Sittemmin toiminta on laajentunut kansainväliseksi: työpajoja ja näyttelyitä toteutetaan aktiivisesti Suomessa ja Espanjassa. Teoksia on esillä Floridassa saakka. Yhteisötaiteilijana ei roolini ole koskaan vakio, vaan sen täytyy joustaa yhteisöään peilaten. Taide on toive, joka ei saa olla inspiraation esteenä. Taide on mahdollista, muttei yhteisötaiteellisen toiminnan itseisarvo. Suuren maalauksen äärellä olemme aina uuden alussa. Jokainen työpaja avaa uusia mahdollisuuksia ja kantaa erilaisen yhteisen kokemuksen mukanaan. Taidetyö on leikki, jolla ei tarvitse olla päämäärää. Se on hetki, jossa parhaimmillamme olemme avoimia uusille ajatuksille ja tunteille kuunnellen itseämme ja toisiamme. Yhteisötaiteessa tapahtuu peilaamista, joka tuo mukanaan myös terapeuttisia piirteitä toimintaan.

 

Jo ensimmäisiin yhteisöllisiin teoksiin rajautui tekniikaksi maalaaminen ja sekatekniikat. Toisinaan käytämme myös muita materiaaleja ikään kuin johdattelemaan yhteisen maalauksen äärelle. Pohjois-Suomessa on tyypillistä tehdä yhteisötaidetta ympäristötaiteen keinoin. Niinpä MeWeArt avaa uudenlaisen yhteisötaiteen kentän alueellaan. Suurien ihmisjoukkojen ryhmädynamiikan hallitsemisesta, ja moninaisen käden- ja kehonjäljen tasapainottamisesta yhteisellä pinnalla, tulikin MeWeArt-työpajojen idea ja teema.  Myös taideterapeuttisuus tapahtuu toiminnassa huomaamatta. Teeman sisältä löytyy useita tavoitteita, joista keskeisimmiksi kiteyttäisin yhteisöllisyyden ja sosiaalisen dialogin lisäksi yhteisen kokemustilan löytämisen, moniaistisuuden, osallisuuden kokemuksen ymmärtämisen sekä nyt-hetkessä elämisen. Haasteena yhteisöllisessä taidetyössä on kunnioittaa yksiön yksityistä kokemusta yhteisen kokemuksen luomisen lomassa.

 

MeWeArt sai merkittävää tukea alueellaan toimivilta kulttuuri yhteisöiltä sekä Ylivieskan ja Kalajoen Kulttuuritoimelta, sekä Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolta vuosina 2017 ja 2022. Työpajat ovat siirtyneet rannoilta ja puistoista myös palaneisiin metsiin eri puolille Eurooppaa. Yhteisötaiteen lisäksi MeWeArt pyrkii kehittämään työpajatoiminnassaan orgaanisen taiteen menetelmiä ja kävelyterapiaa.

IMG_20211203_233747_583_edited.jpg
bottom of page