top of page

MeWeArt - taidetta ja terapiaa yhteisöille

MeWeArt sai alkunsa Pohjanmaalla Ylivieskassa vuoden 2014 joulukuussa. Sittemmin toiminta on laajentunut kansainväliseksi: työpajoja ja näyttelyitä toteutetaan aktiivisesti Suomessa ja Espanjassa. Teoksia on esillä Floridassa saakka. Yhteisötaiteilijana ei roolini ole koskaan vakio, vaan sen täytyy joustaa yhteisöään peilaten. Taide on toive, joka ei saa olla inspiraation esteenä. Taide on mahdollista, muttei yhteisötaiteellisen toiminnan itseisarvo. Suuren maalauksen äärellä olemme aina uuden alussa. Jokainen työpaja avaa uusia mahdollisuuksia ja kantaa erilaisen yhteisen kokemuksen mukanaan. Taidetyö on leikki, jolla ei tarvitse olla päämäärää. Se on hetki, jossa parhaimmillamme olemme avoimia uusille ajatuksille ja tunteille kuunnellen itseämme ja toisiamme. Yhteisötaiteessa tapahtuu peilaamista, joka tuo mukanaan myös terapeuttisia piirteitä toimintaan.

 

Jo ensimmäisiin yhteisöllisiin teoksiin rajautui tekniikaksi maalaaminen ja sekatekniikat. Toisinaan käytämme myös muita materiaaleja ikään kuin johdattelemaan yhteisen maalauksen äärelle. Pohjois-Suomessa on tyypillistä tehdä yhteisötaidetta ympäristötaiteen keinoin. Niinpä MeWeArt avaa uudenlaisen yhteisötaiteen kentän alueellaan. Suurien ihmisjoukkojen ryhmädynamiikan hallitsemisesta ja moninaisen käden- ja kehonjäljen tasapainottamisesta yhteisellä pinnalla tulikin MeWeArt-työpajojen idea ja teema, jossa taideterapeuttinen ote hyödynsi sekä yhteisötaiteilijaa että osallista yhteisöä. Teeman sisältä löytyy useita tavoitteita, joista keskeisimmiksi kiteyttäisin yhteisöllisyyden ja sosiaalisen dialogin lisäksi yhteisen kokemustilan löytämisen, moniaistisuuden, osallisuuden kokemuksen ymmärtämisen sekä nyt-hetkessä elämisen. Haasteena yhteisöllisessä taidetyössä on kunnioittaa yksiön yksityistä kokemusta yhteisöllisen kokemuksen luomisen lomassa.

 

Vuonna 2017 MeWeArt sai tukea alueellaan toimivilta kulttuuri yhteisöiltä sekä Ylivieskan ja Kalajoen Kulttuuritoimelta. Myös Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto tuki työpaja-toimintaa työskentelyapurahalla. MeWeArt pyrkii jatkamaan toimintaansa eri puolilla Suomea ja Etelä-Espanjaa vuosina 2018-2020 kehittäen toimintaansa sekä taiteen että taideterapian sektoreilla. Osan materiaalirahoituksestaan MeWeArt saa taidemyynnillään. Vuoden 2019 marraskuusta lähtien MeWeArt luovuttaa 15% työpaja ja 

bottom of page