top of page

Taidepeili - tunnetaideterapiaa verkossa

(keväästä 2020 lähtien)


 

Taidepeili on taideterapiaa ohjaava nettipalvelu. Etätoiminnassa saavutetaan asiakkaan tavallista vastuullisempi rooli terapiaprosessissa. Asiakkaita tavoitetaan paremmin myös maaseudulla, jossa terapiaan lähteminen on haasteellista monella eri tavalla: Pienellä paikkakunnalla sosiaalinen paine ja etäisyydet vaikeuttavat oman prosessin alkuun saamista. Etäterapiassa asiakkaalla on vähemmän kasvokkain kohtaamisia terapeutin kanssa, yksi alussa ja lopussa. Tavoitteena on kuitenkin tavallista tiiviimpi ja joustavampi yhteys, jossa terapeutti toimii akuuttina tukena ja on saavutettavissa netissä arkipäivisin. Yksilöasiakkaalle vaihtoehtoja palvelun käytölle on kolme:


 

PAKETTI 1

Asiakas saa Taidepeilin käyttöönsä viikoksi hintaan 100 € (seuraavat viikot 80 €):

1. Viikon tehtävät, joita on yhteensä 4 (ks. viikkotehtävät).

2. Terapeutti on käytettävissä etänä 4 arkipäivänä 15 min/keskustelu (ks. etätunnit).

3. Alussa pitkä elämänkaarihaastattelu ja maalaus lähiterapiana 1h (ks. anamneesit).

4. Akuutti ryhmään osallistuminen kuluvalla sopimusviikolla (ks. akuuttiryhmä).

 

PAKETTI 2

Asiakas saa Taidepeilin käyttöönsä kuukaudeksi 230 € (seuraavat viikot 80 €, kuukaudet 180 €)

1. Alussa Elämänkaarihaastattelu ja maalaus lähiterapiana 1h (ks. anamneesit).

2. Jokaiselle viikolle tehtävät, joita on yhteensä 4 / vko (ks. viikkotehtävät).

3. Terapeutti on käytettävissä etänä 4 arkipäivänä 15 min/keskustelu (ks. etätunnit).

4. Akuuttiryhmään osallistuminen kuluvilla sopimusviikoilla (ks. akuuttiryhmä).

 

PAKETTI 3

Asiakas saa Taidepeilin käyttöönsä 4 kk ajaksi hintaan 560 € :

1. Elämänkaarihaastattelu ja maalaus 1h (ks. anamneesit).

2. Terapeutti on käytettävissä etänä 15 min/4 arkipäivänä (ks. etätunnit).

3. Viikottaisen taideterapiatehtävän, joka toteutetaan etänä, kuvataan ja lähetetään terapiaohjaajalle.

4. Tunnemaalausryhmä 1. kerta kasvokkain, 6 kertaa verkossa.

5. Lopussa lyhyt elämänkaarihaastattelu ja maalaus, sekä prosessikoonti (ks. prosessikoonti).

6. Akuuttiryhmiin osallistuminen kuluvilla sopimusviikoilla.

7. 4 kk materiaalipaketti: guash maalit 12 sävyä (500 ml), 6 eri kokoista sivellintä, litoposter A2 x 20 ja akvarellipaperi A2 x 30, hiiliä 10 kpl ja savea 5 kg. (ks. materiaalipaketti)


 

Termit ja hinnasto:

 

Tunnetaideterapiassa voi spontaanisti ilmaista itseään kirkkaiden värien, hiilen, saven ja tunneliikunnan keinoin. Näin käynnistyy tunneprosessi kohti yhä syvenevää itsetuntemusta. Ryhmä antaa mahdollisuuden turvallisesti ja vapaasti peilata itseään muihin ja huomata olevansa osa uudenlaista yhteisöllisyyttä, johon avoin ja rehellinen tunneilmaisu johtaa. (kairon.fi)

 

etätunnit: Asiakas voi varata itselleen 4x15 min/vko. Ajan voi käyttää 15 minuutin pätkissä tai pidemmässä jaksossa. Yhteensä asiakas voi varata henkilökohtaiselle keskustelulle 2h / vko. Henkilöhohtaisen keskustelun voi toteuttaa joko sivuston chat-palvelussa tai videopuhelulla.

 

ryhmätunti: Kerran viikossa tehtävistä yksi on tarkoitettu purettavaksi ryhmässä. Tuolloin terapiaohjaaja on tavoitettavissa 1,5 h yhteisessä chat-palvelussa, jossa myös asiakkaat voivat ladata kuvia omista maalauksistaan ja kommentoida toistensa tehtäviä. Ryhmälle järjestetään kaksi lähiryhmää kuluvan puolen vuoden aikana. Lähiryhmään voi osallistua 20 € materiaalimaksulla.

 

anamneesit: Elämänkaarianamneeseja on kahdenlaisia, lyhyitä ja pitkiä. Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään pitkä anamneesi (1,5 h) lähiterapiana.

Lyhytanamneesin voi tilata halutessaan lähiterapiana (1h). Anamneesissa kuljetaan keskustellen asiakkaan elämän läpi kronologisesti. Lyhyanamneesissa keskustelua käydään 6 ja 18 vuoden sykleissä. Molemmissa anamneeseissa asiakas maalaa terapeutin kanssa lopuksi.

pitkä elämänkaarianamneesi 70 €

lyhyt elämänkaarianamneesi 55 €

 

viikkotehtävät: Sivusto tarjoaa asiakkaille joka viikko vähintään 4 etätehtävää, joissa voi olla taideteknisesti vaihtoehtoinan tunneliikunta, tunnekuuntelu, maalaus, savi tai hiilityö. Jokainen tehtävä sisältää myös kirjoitustehtävän. Tekstin tuottaminen on osa prosessia, mutta sen sisältöä ei tarvitse esitellä terapeutille tai maalausryhmäläisille. Tekstin kirjoittaminen auttaa sanallistamaan maalaamisen aikana etenevää tunneprosessia.

 

TUDY: tunnedynamiikkaryhmä eli TUDY koostuu vähintään 4 hengen ryhmästä, jossa terapiaa ohjaava henkilö on tasavertainen jäsen. Ryhmässä tunteiden peilaamiseen tulee ulottuvuutta. Usein ryhmään tulee tunneteema kesustelun johdattamana. Joskus ryhmässä maalataan, tosinaan ryhmä voi toteutua pelkästä sanallisesta keskustelusta.

 

akuuttiryhmä: Joka viikko kokoonnumme akuuttiryhmäläisten kanssa tunniksi teamsiin kokoamaan viikon tapahtumia ja omaa tunneprosessia. Tämä ryhmä tarjoaa spontaanin mahdollisuuden peilaamiselle ja mahdollistaa yllättävien tunneprosessien läpi käymisen ryhmässä. Akuuttiryhmä on lisä omaan suunniteltuun terapiajaksoon. Tässä ryhmässä voi olla uusia jäseniä joka viikko.

 

materiaalipaketti 80 €:

Materiaalipaketti sisältää:

- 12 sävyä myrkyttömiä guash-maaleja (kylmä punainen, lämmin punainen, kylmä keltainen, lämmin keltainen, kylmä sininen, lämmin sininen, ruskea, vihreä, musta, valkoinen, hopea, kulta).

- 6 eri vahvuista sivellintä

- 20 arkkia A1 kokoisia litoposterpapereita

- 25 arkkia A2 kokoisia Akvarellipapereita

- 10 luonnonhiiltä

- 5 kg savea

- tekstipaketti: johdatus tunnetaideterapiaan + tunneliikunnan ohjaus.


materiaalipaketin voi ostaa myös puolikkaana 45 € sisältäen saman tekstipaketin.

bottom of page