top of page

Taidekeinu - taidetta ja terapiaa hoitolaitoksissa


 

Taidekeinu on MeWeArt-projekti, jossa toteutamme eri yhteistyötahojen kanssa yhteisötaidepajoja elämänkaaritarinoiden pohjalta. Kohderyhmät ovat haasteellisia ja vaativat erityistä suunnittelua myös hoitoalan asiantuntioiden kanssa. Projektissa tavoittelemme uusia taidetoimintamalleja hoitolaitoksen käyttöön, mutta myös arvokasta sisältöä yhteisötaidepajoihin, tapahtumiin ja teoksiin, joiden kohdeyleisön haemme hoitolaitoksen ulkopuolelta. Yhteisötaiteen tavoitteena on aktivoida erilaisia kohderyhmiä moniaistiseen dialogiin yhteisötaiteilijan ohjauksessa. Toiminnassa tavoitellaan myös sukupolvien välistä tiedonsiirtoa.

 

Taidekeinu aloitti toimintansa Kalajoella ja Ylivieskassa senioreiden parissa vuonna 2014. Vuonna 2018 tammikuussa aloitimme toiminnan tauon jälkeen Ylivieskan Seutukunnan ja Kärsämäen Kulttuuriosuuskunnan hallinnoimassa Kulttuuristartti -hankkeessa, jota rahoitti Opetus- ja Kulttuuriministeriö. Hankkeen myötä Taidekeinu vakiintui osaksi senioreiden päivätoimintaa Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla ja löysi monia uusia yhteisöjä erityisryhmien, syrjäytyneiden nuorten ja vähävarasiten perheiden sekä työttömien parista.

Lopuksi sovimme asiakkaan sekä hänen mahdollisten huoltajiensa sekä hoitohenkilökunnan kanssa, mikä elämänkaaren tarina siirtyy Taidekeinun käyttöön yhteisötaidepajojen tarinakoriin. Myös asiakkaan maalaus voidaan ottaa osaksi tarinaa.  Tähän yhteistyöhön ei ole pakko suostua. Kaikki tarinakorin materiaali pysyy anonyyminä, ellei asiakas toisin toivo. (ks. tarinakori)

Tarinakori  on kansio, jonne Taidekeinun yhteydessä arkistoidaan asiakkaiden luvalla heidän elämänkokemuksiaan kuvin ja sanoin. Tarinakorin tarinoita hyödynnetään MeWeArtin yhteisötaidepajoissa teemoina lähinnä paikkalähtöisessä yhteisötaiteessa: Asiakkaan muisto jostain paikasta toimii johdantona yhteiselle paikkakokemukselle ja yhteisen teoksen aiheena. Kerätyt tarinat psysyvät anonyymeinä, ellei asiakas toisin toivo.

bottom of page