top of page
IMG_9587.jpg

Ituiteve Portrait on eritysiesti toisensa jo tuntevalle yhteisölle soveltuva työpaja. Erityistä suosiota työpaja on saanut ystäväporukoissa ja työyhteisöissä. Intuitiiviseen maalaamiseen ryhdytään värimielikuvien pohjalta - maalaamme toisemme väripintoina ja kuvioina. Toisinaan käytämme myös varjoja malleina. Vapauttavan maalusprosessin jälkeen keskustelemme värivalinnoista ja mielikuvista, tutustumme toisiimme ja itseemme uudella tavalla. Värien avulla muistamme jotain itsestämme ja peilaamme uutta toisten kertomien tarinoiden avulla. Yhteisötaiteilija viimeistelee teoksen tai teokset valmiiksi oman peilauksensa kautta. Intuitiivinen kokemus yhteisöstä tallentuu kauniiksi maalaukseksi, jonka voi sijoittaa yhteisiin tiloihin esimerkiksi työpaikan kahvihuoneessa. Mikäli tällaista yhteistä tilaa ei ole, teoksen voi tehdä osissa, jonka voi jakaa osallistujien kesken.

bottom of page