I am an artist from Ostrobothnia, Western Finland, focusing on community art. In social artistic process my art became boundless and light. My multidisciplinary work engages not only children and adolescents but also adults. In portraying the experience of a landscape my most essential mirror is another person. Most of my works describe the world as experienced by children. My favourite material is ink. I paint, draw and sculpt, however, I seldom specify techniques as they mix. To counterbalance my community art, I also make pieces alone or with my own children. My community art involves hundreds of people engaged in a mutual dialog that takes place sometimes verbally, sometimes wordlessly punctuated by the movement of the body or the figures made by hand. The creative process is as nearly invariably arbitrary as are the people taking part in it. The collective pieces of art come to existence as play without a set goal, the purpose being merely to experience a shared moment.

 

Olen yhteisötaiteilja. Elän ja heijastan elämää merestä nousevalla Perämeren rannikolla. Teen monialaisesti töitä lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten parissa. Siten, vaikka olen introvertti luontoihminen, maisemakokemuksen kuvaamisessa olennaisin peilini on toinen ihminen. Useimmat teokseni kertovat maailmasta lasten kokemana. Teokseni kerroksellistuvat yleisönsä edessä.

 Mieleisin materiaalini on muste, ja sitä löytyykin lähes kaikista teoksistani aina paperista puuhun ja keramiikasta mdf-levyyn. Yhteisöllinen dialogi tallentuu teoksiin kirjoittaen, maalaten, piirtäen ja veistäen. Leikki vailla päämäärää on tärkein osa yhteistä ja yksityistä taidetyötä, jonka suurin tavoite on tallentaa yhteinen "nyt"-hetki.

Jag är en bildkonstnär från Österbotten med fokus på Community art. Jag blev intresserad av den sociala konstprocessen för tre år sedan då jag skapade stora målningar tillsammans med nästan hundra barn. Konsten blev gränsöverskridande och lättillgänglig. Jag arbetar mångsidigt med barn och ungdomar men även med vuxna. Mina landskapsmålningar utgår ifrån en annan persons, i många fall barnets, perspektiv och upplevelse. Mitt favoritmaterial är bläck. När jag målar, ritar eller skulpterar låter jag de olika teknikerna med fördel blandas. Jag skapar utöver Community Art även konst själv eller tillsammans med mina egna barn. Min Community Art kan omfatta flera hundra människor i dialog som vi ibland för muntligt, kroppsligt eller via penseldrag. Den skapande processen är alltid föränderlig såsom de deltagande människorna. De gemensamma verken skapas liksom en lek utan något bestämt mål men med en önskan om att dela en gemensam stund.